Formål med Frivillighedsdagen

Foreningens formål er at samle samtlige foreninger i Høje-Taastrup kommune, til foreningstræf, forskellige steder i kommunen. Arrangementerne for foreningerne køres på tværs af politik, religion og etnisk baggrund, og har til formål at præsentere foreningernes mangfoldigheder for alle kommunens borgere. Foreningen forestår endvidere udlån af telte, pavilloner, borde og bænke mv. Regler for dette udlån fastsættes af bestyrelsen.

Datoer for Frivillighedsdagen

Hedehusene Lørdag den 26. august 2017 kl. 10-14

Taastrup  Lørdag den 2. september 2017 kl. 10-14